Eğitim Emekçileri Olarak Her Türlü Baskı ve Angaryayı Reddediyoruz! Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!

 

 

Angarya çalışma, Anayasanın 18. maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” ifadesiyle yasaklanmıştır. Anayasada açıkça belirtilmesine rağmen, son yıllarda tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, eğitim alanında çeşitli adlar altında gündeme getirilen ve eğitim emekçilerinin asli görevleri dışında yer alan pek çok iş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘angarya çalışma’ haline getirilmiş ve özellikle sendikalı eğitim emekçileri üzerindeki baskılar belirgin bir şekilde artmıştır.

MEB’in pilot illerde başlattığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında yapılan re’sen görevlendirmeler, çeşitli kurs, proje ve protokol etkinliklerine bağlı çalışmalara zorunlu katılım, ev ziyaretleri, eğitim koçluğu, birden fazla nöbet tutmaya zorlama, öğrenci servis araçlarının kontrolü ve öğrencilere nezaret edilmesi vb. gibi doğrudan öğretmenlik mesleğinin icrası ile ilgili olmayan çok sayıda angarya iş, öğretmenlerin sınıf içindeki asli görevlerini yapmalarını engeller hale gelmiş durumdadır.

MEB’in uyguladığı projeler ve imzaladığı protokoller üzerinden öğretmenlere yönelik angarya görevler çıkarılması, esnek çalışma uygulamalarının giderek artmasını beraberinde getirmekte, eğitim emekçilerinin ‘aldıkları nefesi bile sayarak almaya başladıkları’ despotik karakterli yeni çalışma düzeni karşısında emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacak, MEB’in baskıcı ve dayatmacı uygulamalarına karşı örgütlü gücümüzle karşı durmayı sürdüreceğiz.

Genel Merkez Yürütme Kurulumuzun, angarya çalışma hakkında 26.02.2018 tarihinde aldığı kararlar;

1. Anayasada ifade edilen angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin istekleri dışında resen görevlendirildikleri hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere ve protokollere ve projelere bağlı olarak planlanan etkinliklere 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar katılmamaları kararı alınmıştır.

2. Milli Eğitim Bakanlığı'nca pilot illerde başlatılan İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında yapılan resen görevlendirmelerin sendikamız üyesi öğretmenler tarafından kabul edilmeyerek, kurs görevinin 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar yapılmaması kararı alınmıştır.

3. Öğretmenlere istekleri dışında yapılan, ev ziyaretleri ve eğitim koçluğu gibi görev tanımlarıyla uygun olmayan hukuka aykırı görevlendirmelerin sendikamız üyesi öğretmenler tarafından kabul edilmeyerek 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alınmıştır.

4. Rehber öğretmenlerin, görev tanımlarına uygun olmayan işleri ve istekleri dışında yapılan görevlendirmeleri kabul etmeyerek, bu görevleri 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar yerine getirmemeleri kararı alınmıştır.

5. Tam gün eğitim yapılan okullarda, sendikamız üyesi öğretmenlerin öğle tatillerinde, temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için, nöbet görevlerini 2017-2918 Öğretim Yılı sonuna kadar yerine getirmemeleri kararı alınmıştır.

6. Sendikamız üyesi öğretmenlere, aynı hafta içerisinde verilen ikinci ve daha fazla nöbet görevlerinin 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar tutulmaması kararı alınmıştır.

7. Pansiyonlu okullarda görev yapan, sendikamız üyesi öğretmenlere istekleri dışında verilen pansiyon nöbetlerinin 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar tutulmaması kararı alınmıştır.

8. Öğretmenlerin nöbet görevleri arasında yer almayan ancak yapmaya zorlandıkları okul servis araçlarının plakasının not edilmesi; servis aracının sürücüsünün ve servis aracının kontrol edilmesi; öğrencilerin servis aracından inmesi ve araca binmesine nezaret edilmesi ve servis araçlarının gelmesine kadar geçen süre içerisinde öğrencilerle beraber beklenmesi şeklinde okul idarelerince verilen görevlerin sendikamız üyesi öğretmenlerce 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi kararı alınmıştır.

http://egitimsen.org.tr/egitim-emekcileri-olarak-her-turlu-baski-ve-angaryayi-reddediyoruz-emegimize-ve-meslegimize-sahip-cikiyoruz/

 

Benzer İçerikler

Bülten

En Üste Çık