İLKSAN Temsilci Seçiminde Ayrımcılığa Dava Açtık

İLKSAN Temsilci Seçiminde Ayrımcılığa Dava Açtık

İLKSAN Temsilci Seçiminde Ayrımcılığa Dava Açtık

Tarih: Kategori: Açılan DavalarHukukManşetÖrgütlenme

9. dönem İLKSAN ilçe ve il temsilci seçimlerine ilişkin İLKSAN Seçimleri Genel Uygulama Esasları yayımlanmış ve 3 Nisan 2021’de ilçe temsilciliği seçimleri, 12 Haziran 2021’de ise il temsilcileri seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu esaslarda temsilciliğe aday olacak İLKSAN üyelerinin 657 sayılı Kanun’un disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almış olması koşulu aranmaktadır. Sendikamız bu koşul ve bu koşulun dayanakları olan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği’nin “Adaylarda aranacak şartlar” başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde yer alan””657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almış olan” ibaresi ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü’nün “Kurullarla ilgili hükümler” başlıklı 20. maddenin h bendinde yer alan ” 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almış olan” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık