MEB’İN PERFORMANS ABLUKASINI KABUL ETMEYECEĞİZ!

MEB’İN PERFORMANS ABLUKASINI KABUL ETMEYECEĞİZ!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğini abluka altına alacak performans sistemiyle ilgili yönetmelik çalışmalarını tamamladı. Yeni sistemde öğretmenler, her yıl öğrenci, veli ve yöneticilere sorulacak değerlendirme ile karşı karşıya kalacak. Bakanlık dört yılda bir düzenleyeceği sınavla öğretmenlerin milli ve manevi değerlerini ölçecek. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde, okul müdürü atamasında, ek hizmet puanı verilmesinde, yurt dışı görevlerde, başarı belgesi verilmesinde ve görevde yükselmelerde performans sistemi kullanılacak. Değerlendirmeden düşük not alan öğretmenler ise hizmet içi eğitimlere katılıp yeniden sınava tabi tutulacak. 

Eğitim Sen'in olarak “performans değerlendirmesi” bahanesiyle öğretmenleri öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi “memnun edilecek müşteri”, öğretmeni “satış görevlisi” olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir! 

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim emekçilerine performans dayatması yaparak onları askeri disiplin içinde daha fazla çalışmaya zorlamak yerine, öncelikle eğitimde yaşanan sorunlar karşısında neden kalıcı çözümler üretemediğini sorgulamalıdır! Eğitimde başarının arttırılması için uygulandığı iddia edilen performans değerlendirme uygulamalarının yüz bine yakın ücretli öğretmenin güvencesiz olarak çalıştırıldığı, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının olduğu koşullarda yapılıyor olması dikkat çekicidir.

Eğitimde performans dayatmasının okullarda eğitim emekçileri ile öğrenci ve veliler, okul yönetimi, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü vb. ile ilişkilerde mutlak bağımlılığı (yaranma, tabi olma, hoş görünme vb) daha da geliştirmesi kaçınılmazdır!

Performans değerlendirmesiyle öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok “yüksek performans” üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin ‘rakibi’ olduğunu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının tamamen bozulmasına neden olacaktır.
 

MEB’in asıl hedefi, öğretmenlerin performansını ölçmek bahanesiyle sınıf içinde yok olma aşamasına gelen öğretmen özerkliğini tamamen ortadan kaldırmak, öğretmenleri performans notu baskısı ile “terbiye etmeye” çalışmaktır! Öğretmenlere performans değerlendirmesi adı altında puan verilmesi ve bu puanların değerlendirme ölçütü olarak kullanılacak olması, eğitimde yeni çatışmaların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

 

MEB'in performans değerlendirme uygulaması öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini arttıracak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmalarının önünü açacaktır!


MEB, okulları şirket gibi yönetme anlayışını bırakmalı, eğitim emekçilerine performans dayatması yaparak onları kendince daha fazla hizaya getirmek ve öğretmenlik mesleğini performans notu üzerinden daha da itibarsızlaştırmaktan derhal vazgeçmeli, performans yönetmelik taslağı geri çekilmelidir!

 

Öğretmenlere performans değerlendirme dayatması kabul edilemez! Eğitimde eğitimin niteliğini arttırmak yerine, öğretmeni her  an 'diken üstünde' çalıştıracak bir performans değerlendirme uygulamasının ne kadar ‘bilimsel’ ve ‘objektif’ olacağı tartışmalıdır!

Bu anlamda tüm sendikaları bu taslağın geri çekilmesi için birlikte mücadele etmeye gerekirse her alanda bir araya gelmeye davet ediyoruz. 

 

                                                        

 

                                                                                       

Benzer İçerikler

Bülten

En Üste Çık