PERFORMANSA KARŞI İMZA KAMPANYASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA İLETİLMEK ÜZERE

                                   BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

          MEB tarafından yayınlanan “Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği”  taslağı, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal algısında derin ve telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Performans değerlendirme sisteminin iş güvencemizi ortadan kaldıracağı, öğretmenin öğrenci ve veli ile olan ilişkilerini ise müşteri memnuniyeti düzlemine taşıyacağı bilinmektedir. Bu yönetmeliğin, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin gelişmesine katkı sunmak yerine iş barışının bozulması, mesleki dayanışmanın zayıflaması, okul ortamında öğretmenlik mesleğinin toplumsal rolü ve değerinde aşınma yaratması gibi pek çok yeni sorun ve sonuç yaratacağı kesindir. Performans ve öğretmenlerin zorunlu olarak her dört yılda bir girmek zorunda bırakılacağı sınavın bizlere dayatılması; MEB’ nın eğitim alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine var olan sorunları çoğaltıp gerçek sorunları çözme niyeti ve iradesine sahip olmamasının sonucudur.

        Tüm bu vb. nedenlerle biz aşağıda imzası bulunanlar söz konusu yönetmelik taslağının hemen geri çekilmesini talep ediyoruz.

 

 

            Ad-Soyad

Kurum Adı

İmza

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

Benzer İçerikler

Bülten

En Üste Çık