Bursa’da kadınlar “Erkek devlet şiddetine karşı direnişteyiz!”

Bursa’da kadınlar “Erkek devlet şiddetine karşı direnişteyiz!”

 

 

 

Kadınlar Bursa’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Fomara Meydanı’ndan Kent Meydanına yürüdü.

Bursa Kadın Platformunun çağrısıyla Fomara Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar Kent Meydanına yürüdü. Eylem İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştiren hekimler ve TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’da katıldı.

Yürüyüş boyunca kadınlar sık sık, “Hükümet istifa, Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, Kadın cinayetleri politiktir” sloganları attı.

Kent Meydanında Bursa Kadın Platformu asına basın açıklamasını Simla Mumcuoğlu okudu.

Kadın kimliğine dönük saldırılar arttı

 Kadınlar her gün evde, işte, okulda, sokakta erkek-devlet şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında yaşamlarını sürdürmektedir diyen Mumcuoğlu, “İktidar, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde milliyetçi muhafazakâr iktidarlar, pandemiyi de fırsat bilerek kadın kimliğine dönük saldırılarını arttırırken, AKP iktidarı tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı mekanizmalarını tümüyle seferber ederek kadınları ev içinde ve kamusal alanda silikleştirmeye dönük saldırılarına hız vermiştir” dedi.

“Toplumsal alanın her aşamasında varız ve var olmaya devam edeceğiz”

2021 yılının ilk 9 ayında 358 kadın katledildiğini belirten Mumcuoğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı feshinden sonra şimdi de 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede etkili yasal kazanımlar hedef gösterilmekte ve yargının cezasızlık politikası kadına yönelik şiddetin artmasına neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddet fail cezasızlığı ile desteklenirken kadınların hayatlarını kurtarmak için öz savunma uygulaması cezalandırılmaktadır. Kadın emeği ve yaşamı üzerinde denetim kurmaya çalışan iktidarın kamusal alanı dinselleştirerek, Türk-İslam sentezli bir kamusallık yaratma hevesi de her fırsatta açığa çıkmaktadır. Pandemi ve ekonomik kriz bileşkesinde ilk işten çıkarılanlar kadınlar olmakta, kadın yoksulluğu ve işsizliği her geçen gün artmaktadır. Ekonomik kriz çalışma yaşamında var olan cinsiyet eşitsizliğini derinleştirirken, artan kadın işsizliği ve yoksulluğuna dair hiçbir önlem alınmamaktadır. Biz kadınlar toplumsal alanın her aşamasında varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.Emperyalist savaşlar sonucunda birçok kadın ve çocuk mültecileşirken ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yanında cinsel şiddet tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu ifade eden Mumcuoğlu, “Mültecilik dünya halklarının kanayan yarası olmaya, en çok da kadın ve çocukları vurmaya devam ediyor. İŞİD, Taliban gibi bizzat emperyalistler tarafından beslenmiş desteklenmiş cihatçı çeteler bulundukları her yerde tehdit olmaya devam ediyorlar. Biz kadınlar şiddete, sömürüye karşı, yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelenin sonucu olduğunun farkındayız. Yaşadığımız her türlü erkek-devlet şiddetinin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz” dedi. 

BursaMuhalif.com/Haber Merkezi

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık