• Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır.
 • Üyelerinin eleştiri ve öneri haklarım kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir.
 • Devletten, sermayeden, siyasal parti ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
 • Kadın üyelerinin, çalışma yaşamında ve sendikal etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir. Ek haklar elde etmelerine, onlara olanaklar sunmaya çalışır ve denetimine katılır.
 • Eğitim emekçileri hareketi demokrasiden yanadır. Ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesinin mücadelesini yürütür. Evrensel düzeyde insanlığın elde ettiği haklara bizim ülkemizin insanlarının da sahip olmasını savunur.
 • Eğitim emekçileri hareketi özgürlüklerden yanadır. Toplumsal değişim ve dönüşümün, özgürlükçü bir tutumla olanaklı olduğunu kabul eder.
 • Eğitim Sen, düşünce ve ifade özgürlüğünü insanların en temel hakkı olduğunu kabul eder ve bunun için mücadele eder.
 • Eğitim emekçileri hareketi sömürünün karşısındadır. Emeğin sermayeye karşı yürüttüğü mücadelede, işçi sınıfının ve emekçi halkın yanında yer alır.
 • Eğitim emekçileri hareketi barıştan kardeşlikten yanadır. Anadolu mozaiğinde farklı kültürlerin, farklı kimliklerin olduğunu kabul eder.
 • Yürütme Kurulu

  DERVİŞ ERDEM Başkan Tel:05058834515   MURAT PINAR Şube Sekreteri 05374530348 &nb

 • Disiplin Kurulu

    HAYRİYE ÇALIŞIR ÜYE SAİDE NUR DELİDUMAN ÜYE ERHAN BAĞRIYANIK

 • Denetleme Kurulu

  CENGİZ ERENLER üye AYHAN BOYRAZ Üye CANAN MERMER Üye  

Bizi Takip Edin

En Üste Çık