Bursa Eğitim İzleme Kurulundan Açıklama

Bursa Eğitim İzleme Kurulundan Açıklama

“BURSA EĞİTİM İZLEME KURULU”NUN KAMUOYUNA AÇIK ÇAĞRISIDIR

 

EŞİTSİZ, PİYASACI, GERİCİ EĞİTİM SALGINDA DA DEVAM EDİYOR

Bizler, salgının başından bu yana, salgınla mücadelenin ancak ortak akıl, bilimsel çalışma ve toplumsal dayanışma ile mümkün olduğunu ifade etmekteyiz. Bu yaklaşıma uygun olarak da MEB başta olmak üzere tüm kurumları salgına karşı ortak mücadele için adım atmaya davet ettik. Tüm çabalarımıza rağmen henüz bu çağrılarımıza olumlu yanıt alamadığımızın ifade edilmesi gerekmektedir. Gelinen aşamada salgının boyutları ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla oluşan risk dikkate alındığında sürecin ayrıntılı ve çok yönlü izlenmesi gerektiği açıktır.  

Bu gereksinimin karşılanması, eksikliklerin ve sorunların hızlı tespiti ve geçerli, uygulanabilir çözümlerin anlık olarak üretilebilmesi için mutlaka merkezi, il ve ilçe düzeylerinde “Eğitim İzleme Kurulları” oluşturulması gerektiği inancındayız. Söz konusu kurulların alanda bulunan tüm kesimlerin temsilcilerinden, bilim insanlarından ve sorumluluğu bulunan kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşması gerekmektedir. Ancak son dönemde kamu yöneticileri, tüm kamu kesimleri ile değil sadece kendilerine daha yakın olarak tanımlanan kesimlerle iletişim içerisinde olmayı tercih etmektedir. Toplumun tüm kesimlerine eşit uzaklıkta olması gereken kamu yöneticilerinin, sadece siyasi iktidar tarafından makbul görülen kesimlerle ortak hareket etmesinde kamu yararı söz konusu değildir. Ayrıca bu durumun kabul edilmesi de mümkün değildir.

 

NE YAPACAĞIZ?

Salgın koşullarında hastanelerde yer bulmak mümkün değilken, sağlık emekçilerinin kazanılmış hakları zorla gasp edilirken, açıklanan ağır hasta sayıları bile 2.500 leri geçmişken MEB nın okulların en güvenli yerler olduğunu açıklaması kabul edilebilir değildir. Bizler alanda durumun hiç de öyle olmadığını yaşayarak görmekteyiz.

Eğitim alanında yaşanan sorunların izlenmesi, kayıt altına alınması, çözüm için sorumlu kamu kurumlarının göreve çağrılması ve kimi çözümler içinde il düzeyinde inisiyatif geliştirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu kurullarda, birlikte hareket edebileceğimiz tüm kitle örgütleri, yerel yönetimler, siyasi partiler, dernekler ve platformlar, üniversitelerde görev yapmakta olan bilim emekçileri yer almaktadır.  “Bursa Eğitim İzleme Kurulu”, alanda oluşan her soruna müdahil olacak, uzaktan eğitime erişimi olmayan yoksul çocukların ve dezavantajlı kesimlerin eğitimden eşit yararlanması, tarikat ve cemaat yurtlarına gitmek zorunda olan yoksul aile çocukları, temel çalışma alanımız olacaktır. Çocuk işçiliği ile ilgili farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak önemli bir çalışma konusudur. Ayrıca kız çocuklarının eğitime erişimi ile anadili Türkçe olmayan öğrenciler ve özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler için çalışma yapmak önemli olacaktır.

Yine eğitim alanında yaşanan piyasacı ve gerici dönüşüm salgın koşullarında dahi hız kesmeden devam etmektedir. Bu nedenle oluşturduğumuz “Bursa Eğitim İzleme Kurulu” eğitim alanında yaşanan bu dönüşümü kayıt altına alacak, kamuoyunu uyaracak ve kamusal eğitimden tüm öğrencilerin eşit yararlanması için mücadelesini yükseltecektir.

İlçelerde de arkadaşlarımız “Eğitim İzleme Kurulları” oluşturulması için çalışmalara başlamıştır.

Bir araya geldiğimiz kitle örgütleri, yerel yönetimler, siyasi partiler, dernekler ve platformlarla birlikte ilk işimiz, yaşanan eşitsizlikleri, mağduriyetleri ve sorunları kayıt altına almak olacaktır.

Buradan tüm Bursa kamuoyuna duyuruyoruz. Kimsesiz değilsiniz! Uzaktan ve yüz yüze eğitimde yaşadığınız tüm sorunları bizlere bildirebilirsiniz. Sizler adına konunun takipçisi olup, çözüm için sorumlu kamu kurumlarını göreve çağıracağız.  

EĞİTİM SEN

BURSA TABİP ODASI

SES

BES

TARIM ORKAM SEN

YAPI YOL SEN

VELİ-DER

ÖV-DER

NİLÜFER KENT KONSEYİ

DERSİMLİLER DERNEĞİ

PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ

BATİS

BAMİS

DİSK EMEKLİ SEN

TÜM EMEKLİ SEN

HALK EVİ

LİSELİ GENÇ UMUT

AS-DER

CHP

EMEP

HDP

SOL PARTİ

SODAP

SYKP

TİP

YEŞİL SOL PARTİ

 

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık