Bursa Eğitim-Sen, yarıyılı değerlendirdi

Bursa Eğitim-Sen, yarıyılı değerlendirdi

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında eğitimin durumunu değerlendirdi.

Derviş Erdem, “2020-2021 eğitim öğretim yılı başlamadan önce okulların açılma tarihinin çok önceden belli olmasına rağmen ne yüz yüze eğitim ne de uzaktan eğitim uygulamalarına tam anlamıyla hazırlık yapmayan Millî Eğitim Bakanlığı’nın, yaşanan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığını” vurguladı.

Pandemi  ve uzaktan eğitim sürecini öğrenci ve veliler açısından değerlendiren Erdem, “Pandemi riskine karşı uzaktan eğitime geçilmesi ile kamusal bir hizmet olan ve her çocuğun eşit bir şekilde faydalanması gereken eğitim hakkına ulaşmak güçleşmiştir. Özellikle düşük gelirli ve yoksul aile çocukları ile mevsimlik tarım işçiliği yapan çocuklar normal koşullarda bile eğitim olanaklarından yeterince yararlanamazken, uzaktan eğitim ile her çocuğun ulaşabileceği bilgisayar, internet gibi teknolojik araçlarının olmaması, çocukların eğitim sisteminden dışlanmalarına yol açmıştır.”  ifadelerini kullandı.

MEB’in sanki hiçbir olumsuzluk yokmuş, bütün öğrenciler eşit bir şekilde uzaktan eğitime erişim sağlamış gibi, öğrencilerin notla değerlendirilmesini istemesinin, yoksul aile çocuklarının, yoksulluklarından dolayı cezalandırılmasından başka bir şey olmadığını belirten Erdem, “MEB, okulların kapalı olduğu kasım, aralık, ocak, aylarında doğalgaz, elektrik, su vs. yapmadığı giderlerle bile bütün öğrencilerin araç gereç ve internet erişimini sağlayabilirdi. Ancak tercihini yoksul aile çocuklarından yana değil özel okul sahiplerinden yana kullandığını görmekteyiz.” dedi.

 

Derviş Erdem, eğitim ve bilim emekçileri açısından ise durumu şu şekilde değerlendirdi: “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler, derslerin niteliğini artırmak için bilgisayar, tablet, internet vb. alarak yeni harcamalar yapmak zorunda bırakılmış ve artan internet ve telefon faturaları nedeniyle giderlerde önemli artışlar yaşamıştır. İnternet, bilgisayar ve tablet desteği görmeyen öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerinin ödenmesi sürecinde de çeşitli mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılmıştır. Yüz yüze eğitime kıyasla çok daha sınırlı olan uzaktan eğitimde ve canlı derslerde, örgün eğitimde uygulanan müfredatın aynısı verilmeye çalışılmış; müfredatta bir seyreltme ve azaltma yoluna gidilmemiştir.”

Öğretmenlerin yasalara aykırı olarak, görev tanımlarında olmayan işlerde görevlendirilmiş olduklarını ve bu sebeple hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığının riske atıldığını söyleyen Erdem, “Öğretmen arkadaşlarımız, yasalara aykırı olarak, görev tanımlarında olmayan işlerde görevlendirilmiş hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığı riske atılmıştır” açıklamasında bulundu.

MEB, 15 Şubat’ta okulların açılacağını belirten Erdem, bilim insanlarının önerilerinin kesinlikle dikkate alınması gerektiğini ve bir türlü yeterince temin edilemeyen aşının tüm yurttaşlara parasız yapılmasının okulların açılabilmesinin ön koşulu olduğunu vurguladı.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık