İLGİLİLERE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

İLGİLİLERE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

 

 

27.10.2020

 

Sayı    : 2020/500/931

Konu   : Eğitim İzleme Kurullarının Oluşturulması Hak.

ŞUBELERE

Sendikamız salgının başından bu yana salgınla mücadelenin ancak ortak akıl, bilimsel çalışma ve toplumsal dayanışma ile mümkün olduğunu ifade etmektedir. Bu yaklaşımına uygun olarak da MEB başta olmak üzere tüm kurumları salgına karşı ortak mücadele için adım atmaya davet etmektedir. Tüm çabalarımıza rağmen henüz bu çağrılarımıza olumlu yanıt alamadığımızın ifade edilmesi gerekmektedir. Gelinen aşamada salgının boyutları ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla oluşabilecek risk dikkate alındığında sürecin ayrıntılı ve çok yönlü izlenmesi gerektiği açıktır.

Sendikamız bu gereksinimin karşılanması, eksikliklerin ve sorunların hızlı tespiti ve geçerli, uygulanabilir çözümlerin anlık olarak üretilebilmesi için mutlaka merkezi, il ve ilçe düzeylerinde “eğitim izleme kurulları” oluşturulması gerektiğini düşünmektedir. Söz konusu kurulların alanda bulunan tüm kesimlerin temsilcilerinden, bilim insanlarından ve sorumluluğu bulunan kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşması gerekmektedir. Ancak son dönemde kamu yöneticileri tüm kamu kesimleri ile değil sadece kendilerine daha yakın olarak tanımlanan kesimlerle iletişim içerisinde olmayı tercih etmektedir. Toplumun tüm kesimlerine eşit uzaklıkta olması gereken kamu yöneticilerinin siyasi iktidar tarafından makbul görülen kesimlerle sadece ortak hareket etmesinde kamu yararı söz konusu değildir. Ayrıca bu durumun kabul edilmesi de mümkün değildir. 

Eğitim alanında yaşanan sorunların izlenmesi, kayıt altına alınması, çözüm için sorumlu kamu kurumlarının göreve çağrılması ve kimi çözümler içinde il/ilçe düzeyinde inisiyatif geliştirilmesi artık bir zorunluluk hailine gelmiştir. Bu nedenle Eğitim Sen MYK Ankara’da merkezi olarak, ayrıca tüm illerde ve ilçelerde “Eğitim İzleme Kurulları” oluşturma kararı almıştır. Bu kararın gereği olarak 23 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilmiş ve yapılan toplantı sonrasında “Eğitim İzleme Kurullarının” oluşturulması kararı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Merkezi olarak oluşturulan bu kurulların amaca uygun çalışabilmesi için yapabileceğimiz tüm illerde ve ilçelerde söz konusu kurulların yerel birimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ;

  1. Şubelerimiz bu kurullarda birlikte hareket edebilecekleri tüm kitle örgütleri, yerel yönetimler, siyasi partiler, dernekler ve platformları davet etmelidir. Üniversitelerde görev yapmakta olan bilim emekçilerinin de bu kurullara dahil edilmesi önemlidir.
  2. Kurulların oluşturulması aşamasında yaptığımız çağrının şube ve temsilcilik yürütme kurullarımız tarafından ilgili kurumlara yüz yüze yapılan ziyaretlerle iletilmesi önemli olacaktır.
  3. İllerde ve ilçelerde oluşturulan “Eğitim İzleme Kurulları” basına açıklanmalı ve ayrıca bilgisi Eğitim Sen Genel Merkezine iletilmelidir.
  4. İl/ilçe “Eğitim İzleme Kurulları” yaptıkları toplantı sonuçlarını ve faaliyetlerini 15 gün/ Aylık olarak genel merkeze iletmelidir.
  5. İl/ilçe “Eğitim İzleme Kurulları” kendi alanlarında oluşan her soruna müdahil olmalıdır. Uzaktan eğitime erişimi olmayan yoksul çocukların ve dezavantajlı kesimlerin eğitimden eşit yararlanması temel çalışma alanı olacaktır. Bunun için de çocuk işçiliği ile ilgili farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturmak önemli bir çalışma konusudur. Ayrıca kız çocukların eğitime erişimi ile anadili Türkçe olmayan öğrenciler ve özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler için merkezi olarak ve il/ilçe düzeyinde çalışma yapmak önemli olacaktır.
  6. Eğitim alanında yaşanan piyasacı ve gerici dönüşüm salgın koşullarında dahi hız kesmeden devam etmektedir. Bu nedenle oluşturacağımız İl/ilçe “Eğitim İzleme Kurulları” eğitim alanında yaşanan bu dönüşümü kayıt altına alacak, kamuoyunu uyaracak ve kamusal eğitimden tüm öğrencilerin eşit yararlanması için mücadelesini yükseltecektir.
  7. Yerel yönetimlerin kent yaşamındaki önemi ve etkisi açıktır. İl/ilçe “Eğitim İzleme Kurulları” mümkün olan il ve ilçelerde mutlaka yerel yönetimlerle iletişim içerisinde olmalı, yerel yönetimlerden bir temsilcinin mutlaka kurul üyesi olması için çaba gösterilmelidir.
  8. Şubelerimiz ve temsilciliklerimiz hızla İl/ilçe “Eğitim İzleme Kurulları” oluşturulması için çalışmalara başlayacak ve bu kurulların oluşumunun mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenecektir.
  9. Merkezi olarak oluşturulan Eğitim İzleme Kurullarının sekretarya görevi Eğitim Sen tarafından sürdürülecektir.
  10. Şubelerimiz tarafından yerellerde oluşturulacak İl İzleme Kurullarının ilk işi yaşanan eşitsizlikleri, mağduriyetleri ve sorunları kayıt altına almak olacaktır. Bu konuda kullanılacak formlar ve dokümanlar en kısa sürede hazırlanarak illere ulaştırılacaktır.

 

Gereğini rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

                                              

            Özgür Bozdoğan    (y)                                                                    Velat Kaya (y)

Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri                                            Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık