Öğretmenlerin Ek Dersini Kesmek Yerine Öğrencilerin Derse Niçin Katılmadığı Sorgulanmalıdır!

Öğretmenlerin Ek Dersini Kesmek Yerine Öğrencilerin Derse Niçin Katılmadığı Sorgulanmalıdır!

Öğretmenlerin Ek Dersini Kesmek Yerine Öğrencilerin Derse Niçin Katılmadığı Sorgulanmalıdır!

Tarih: Kategori: Basın AçıklamalarıHaberlerManşet

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli valiliklere gönderdiği ek ders ücreti ile ilgili yazılarında öğrencinin yüz yüze eğitimde derse girmemesi veya uzaktan eğitimde canlı derse katılmaması hallerinde öğretmenlerin ek ders ücretinin ödenmeyeceğini belirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş görevlerine yeniden bakmalıdır. Çünkü MEB’in asıl görevi öğrencilerin eğitim hakkına, nitelikli bir eğitime erişmesi için gerekli önlemleri almasıdır. Dijital eşitsizlikler nedeniyle acil uzaktan öğretime katılımda sorun yaşayan öğrenciler sorunlarının çözümünü beklemektedir.

Öğretmenlerimiz kendilerine verilmiş ders programına göre acil uzaktan öğretim dersine dersin öğretmeni olarak katılmakta ve ders için ayrılmış zamanı ekran karşısında geçirmektedir. Öğretmenlerimizin, öğrencilerin çeşitli nedenlerle derse girmemesinde ya da canlı derse katılmamasında bir sorumluluğu ya da kusuru yoktur. Öğretmenler salgın sürecinde yapılan acil uzaktan öğretimin gereğini yerine getirmekte, derse hazırlanmakta ve ekranın karşısında öğrencilerini bekleyerek bir zaman kullanmakta ve emek harcamaktadır. Öğretmenler meslekleri gereği üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmekte ve ders için ayrılmış zamanı başka bir etkinlik için kullanamamaktadır.

Öncelikle MEB’in gönderdiği yazılar hukuksal olarak görüş yazısı niteliğinde olduğundan bağlayıcı değildir. Diğer yandan bu yazıların dayandırıldığı gerekçeler de açıkça hukuka aykırıdır. Yüz yüze eğitimde öğrenciler bir derse girmediği ya da giremediğinde öğretmenin ek ders ücretinin ödenmemesi olgusu pek çok davanın konusu olmuştur. Bu davalarda verilen iptal kararlarında da öğretmenden kaynaklanmayan bir durumun sorumluluğunun öğretmene yüklenemeyeceği açıkça ifade edilmiştir.

Bu bağlamda canlı derse öğrencilerin katılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesildiğine ilişkin haberlerin gelmesi üzerine Sendikamız tarafından 14 Ocak 2021 tarihinde şubelerimize bir yazı yazılmış ve bu konuda mağdur olan öğretmenlerin yararlanabileceği başvuru dilekçesi örneği gönderilmiştir. Ayrıca bu konuda mağdur olan bir üyemiz adına idare mahkemesinde dava açılmıştır. Bu dava halen sürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bir yılı aşkın bir zamandır özverili biçimde emek veren, saatlerce ekran karşısında ders yapmakla yetinmeyip öğrenci ve veli grupları ile de iletişim kurmaya çalışan öğretmelerin bu emek sürecini görmesi gerekir. Öğretmenlerin mesai saati ve günü olmaksızın, bilgisayar ve tableti kendi satın alarak, internet ve elektrik ücretlerini maaşlarıyla ödeyerek ortaya koydukları emeği görmezden gelmesi kabul edilemez. Ayrıca 60 yaş ve üstü ve kronik hastalığı bulunan öğretmenlerin Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle idari izinli sayılarak mali ve özlük hakları korundukları halde ek ders ücretlerinin ödenmemesi de bir başka hukuksuzluktur ve bu öğretmenlerin de mağduriyeti bir an önce giderilmelidir.

Mal ve hizmet fiyatları ve kurdaki artışa bağlı olarak pahalılaşan hayat karşısında maaşları reel anlamda erimekte olan öğretmenlerimizin bir de bu tür uygulamalarla ekonomik kayıplar yaşamaması için Milli Eğitim Bakanlığını, hukuka aykırılığa son vermeye çağırıyoruz.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık