ÖYP’lilerin Geri Çağrılmasına Neden Olacak Düzenlemeye Dava Açtık

ÖYP’lilerin Geri Çağrılmasına Neden Olacak Düzenlemeye Dava Açtık

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin  Usul ve Esasların “Danışman atanması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. maddesinin 3. fıkrasında; “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.”şeklinde değişiklik yapılmış ve karar 09.02.2016 tarihinde YÖK web sayfasında duyurulmuştur.

Karar ile ilgili akademik birimlerin görüşü alınmaksızın, öğretim üyesi yetiştirme amacına, üst normlara aykırı bir düzenleme getirilmiştir. 2547 sayılı yasanın 35. maddesi ve Bir Üniversite Adına Başka Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğe aykırı doktora payesi almaksızın kadro iadesine ilişkin karar açıklanan anayasal ve yasal görevlerin yerine getirilmesine elverişsizdir.

Söz konusu değişikliğe Sendikamız tarafından 19.02.2016 tarihinde, yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmış olup, konu önümüzdeki hafta Meclis gündemine de taşınacaktır.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık