Yargı, “Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçiminde Uygulanan Testlerde Görevlendirilen Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenmelidir” Dedi

TESTLERDE GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİDİR” DEDİ
Yargı, “Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçiminde Uygulanan Testlerde Görevlendirilen Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenmelidir” Dedi

Yargı, “Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçiminde Uygulanan Testlerde Görevlendirilen Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenmelidir” Dedi

Tarih: Kategori: HukukKararlarManşet

Ankara ili Keçiören ilçesi Keçiören Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda rehber öğretmen olarak görev yapan bir üyemiz, bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim sürecinin 2. aşamasında genel yetenek alanı bireysel değerlendirme komisyonunda ASİS testini uygulamak üzere görevlendirilmiştir. Anılan görevlendirmenin gereğini yerine getirdiği halde kendisine ek ders ücreti ödenmemesi üzerine üyemiz, 28.06.2019 tarihinde görev yaptığı eğitim kurumu müdürlüğüne ek ders ücreti ödenmesi için başvuruda bulunmuştur.  Bu dilekçede söz konusu görevlendirme nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi başvurusunda bulunulmuş, ancak bu başvuru 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmiştir. Bunun üzerine Hukuk Büromuzca açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi, söz konusu test uygulamasının 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2006 gün ve 2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu kararının “sınav görevi” başlıklı 12. maddesinde yer alan sınav görevleri arasında yer almadığından davanın reddine karar vermiş, istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi 28.04.2021 gün ve E: 2020/1081, K: 2021/733 sayılı kararıyla davanın kabulüne karar vermiştir. Anılan kararda, davacının bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimine yönelik sınav kapsamında sınavın ikinci aşaması olarak adlandırılan ve adayların genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirmelerinin yapıldığı sınavda ASİS testini uygulamak üzere görevlendirildiği, testin öğrenci seçimine ilişkin sınavın parçası olduğu ve davacının bu görevi fiilen yaptığı belirtilmiştir.

Kararı okumak için tıklayınız.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık