Yargı Bir Kez Daha Teyit Etti: “Memura Yapılan Ödeme Hatalı Dahi Olsa Sadece 60 Gün İçinde Geri İstenebilir”

Yargı Bir Kez Daha Teyit Etti: “Memura Yapılan Ödeme Hatalı Dahi Olsa Sadece 60 Gün İçinde Geri İstenebilir”

Üyemize koordinatörlük görevi nedeniyle ek ders ücreti ödenmiş, ancak ilgili ödemenin dayanağının yargı kararı ile iptal edildiği belirtilerek, ödemeden 26 ay sonra kendisinden faiziyle geri istenmiştir.

Açtığımız dava sonucu;  Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin kararı ile “İdarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı, her zaman geri alabileceğine; belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin geri alınmasının hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde mümkün olduğuna, bu süre geçtikten sonra geri alınmasının olanaksız bulunduğuna” hükmedilerek borç bildirim belgesinin iptaline karar verilmiştir.

İlgili kararı görmek için tıklayınız.

 

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık