Hukuksuz 1709 Şube Müdürünü Geri Almadan Yayımlanan 14 Aralık 2020 Tarihli MEB Duyurusuna Dava Açtık

Hukuksuz 1709 Şube Müdürünü Geri Almadan Yayımlanan 14 Aralık 2020 Tarihli MEB Duyurusuna Dava Açtık

Hukuksuz 1709 Şube Müdürünü Geri Almadan Yayımlanan 14 Aralık 2020 Tarihli MEB Duyurusuna Dava Açtık

Tarih: Kategori: Açılan DavalarHukukManşet

1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama için 31.10.2013 tarihli onayla süreç başlatılmış, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 16.04.2014 tarihinde bu atamalar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘’şube müdürü, tesis müdür ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden’’ ibaresinin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan 2013/10363 Esas sayılı dava da Danıştay 2. Dairesi 29.04.2014 tarihli kararıyla belirtilen ibarenin Yürütmesinin Durdurulması yönünde karar vermiştir. Yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesi ile yönetmeliğe eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrasının İptali ve Yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan 2013/8367 Esas sayılı dava da Danıştay 5. Dairesi 06.03.2014 tarihinde Yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Bu yargı kararları doğrultusunda Bakanlar Kurulu çerçeve yönetmeliğini 23.07.2014 tarihinde,  Milli Eğitim Bakanlığı ise 10.12.2014 tarihinde değiştirmiş ve Şube Müdürlüğü atamalarının yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yapılması gerektiği şeklinde yeniden düzenlemiştir. Anılan Danıştay kararlarından sonra Milli Eğitim Bakanlığına söz konusu duyuruya başvuru yapıp atanamayan şube müdürü adayları yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamasına göre atama başvurularının yeniden değerlendirilmesine yönelik başvurular yapmış, bu başvuruların reddi üzerine açılan davalarda da çoğunlukla iptal kararları verilmiş,  bu konuda idare mahkemelerinin farklı karar vermesi ve bu kararlarla ilgili istinaf başvurularını değerlendiren bölge mahkemelerinin kararlarının farklılaşması üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna aykırılığın düzeltilmesi başvurusu yapılmış, adı geçen kurulda 17.02.2020 gün ve E:2020/4, 2020/14 sayılı kararıyla iptal kararları yönünde aykırılığı düzeltmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu iptal kararlarını önünü kesmek için 15 Aralık 2020 tarihli İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Makam Onayı Doğrultusunda Görevde Yükselme Yoluyla Atama Duyurusu yayımlamıştır. Bu duyuru 1709 şube müdürünün ataması geri alınmadan yayımlanmış, yargı kararları uygulanmış görüntüsü yaratmak ve bireysel davaların önünü kesmek için yapılmış bir duyurudur. Mağduriyetleri çözmemiş, 2013 yılında başvuru yapmış birçok şube müdürü adayı tercih yapma hakkına sahip olduğu halde 2013 yılındaki tercihlerine yer verilmediğinden bu defa başvuru yapmamıştır.  Sendikamız bu konu da mağdur olan bir üyesi adına Danıştay kararlarına ve 1709 şube müdürü atamasının iptaline karar veren kesinleşmiş Ankara 7.İdare Mahkemesi’nin 26.02.2015 gün ve E: 2014/955, K: 2015/341 sayılı kararına rağmen şaibeli sözlü sınavlarla atanan 1709 şube müdürünün ataması geri alınmadan yapılan duyurunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır. Bir üye adına dava açılmasının nedeni gerek olması halinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmak ve bu başvuru için aranan güncel, kişisel menfaat ihlali koşulunun karşılamaktır.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık