ŞEFLİK BAŞVURU

 

Word belgesi şeklinde indirmek için tıklayınız.

 

………………………….MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Halen okulunuzda ……………….. Alanı öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şef olma yeterliliğine sahip bulunmama rağmen Temmuz 2015 tarih ve 2694 sayılı Tebliğler Dergisinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge uyarınca şef kadrosunda görevlendirilmedim.

Bu aşamada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 03.11.2016 tarih ve 2016/338 YD. İtiraz nolu kararı ile atölye ve laboratuvar şefliklerine yapılacak görevlendirmelerinin yönergeyle düzenlenemeyeceğini, bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini belirterek yönergenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu aşamada ‘Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarında Alan/Bölüm, Atölye Ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu’ nu yürürlükten kaldıran yönergenin yürütmesinin durdurulmuştur.

Danıştay kararının uygulamaya geçirilerek yürütmenin durdurulması kararı uyarınca değerlendirme yapılarak …………………….. Şefi olarak görevlendirilmemi talep ederim.

                                                                                             

                                                                                                                                                             ………………………………..

Bizi Takip Edin

En Üste Çık