Yükseköğretim Kurumlarındaki Norm Kadro Yönetmeliği’ne Açtığımız Davada Kısmen Yürütmenin Durdurulması Kararı Çıktı!

Yükseköğretim Kurumlarındaki Norm Kadro Yönetmeliği’ne Açtığımız Davada Kısmen Yürütmenin Durdurulması Kararı Çıktı!

Yükseköğretim Kurumlarındaki Norm Kadro Yönetmeliği’ne Açtığımız Davada Kısmen Yürütmenin Durdurulması Kararı Çıktı!

Tarih: Kategori: HaberlerHukukKararlar

“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2.maddesiyle değiştirilen 4.maddenin 2. , 3. , 4. , 5. , 7. , 8.fıkraları ile 3.maddesiyle değişen 5.maddenin 2. Ve 3. fıkraları sendikamız tarafından dava konusu edilmiştir.

Danıştay 8.Dairenin kararı ile; “Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri uyarınca senatonun, üniversitenin akademik organı olduğu, üniversitenin kadro ihtiyaçları hususunda görüş ve önerilerinin alındığı, üniversitenin eğitim-öğretim esasları hakkında da karar merci olduğu hususları dikkate alındığında, senatonun görevleri ihmal edilerek, norm kadro belirlenmesinde ve planlanmasında senato yerine üniversite yönetim kurulu’nun yetkilendirilmesinde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen 4. maddenin 7. fıkrasının “üniversite yönetim kurulu” ibaresi ile 8. fıkrası yönünden yürütmenin durdurulması hakkındaki istemin kabulüne oyçokluğu ile yürütmesi durdurulmuştur.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık