İstismarcıları Aklamanıza İzin Vermeyeceğiz!

İstismarcıları Aklamanıza İzin Vermeyeceğiz!

İstismarcıları Aklamanıza İzin Vermeyeceğiz!

Tarih: Kategori: AçıklamalarımizBasın AçıklamalarıKadınManşet

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet,  istismar ve cinayetler, hükümetin kazanılmış hakları daraltan ve gasp eden, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçları cezasız bırakan politikaları sebebiyle ağırlaşarak sürüyor. Tarikatların ve cemaatlerin kadın ve çocuk kazanımlarını ve haklarını hedef alan söylemleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı,  ataerkil egemen sistemin; eğitimde, medyada,  iş yerinde ve gündelik hayatın her alanında yeniden inşa edildiği Türkiye’de, şiddet ve ayrımcılık kurumsallaşmakta, failler cesaretlendirilmektedir.

Kadına ve çocuğa karşı şiddet ve istismarın tırmanışa geçtiği,  şiddetle mücadelede AKP iktidarının cezalandırmaktan uzak icraatlarının bilindiği bu günlerde, eğitimde bir istismar skandalı Cizre’de yaşandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Merkez Anadolu Lisesi’nde 40’ın üzerinde öğrenciye, cinsel içerikli mesajlar gönderip,  öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı B.E. açığa alınmış, hakkında bir yıl kademe dondurma cezası verildikten sonra yargı kararı beklenmeden görevine iade edilmiştir. Öğrencilerin şikâyeti üzerine hakkında dava açılan B.E.’nin yargı süreci devam etmektedir. Davanın ikinci duruşması bugün (27 Ekim 2021) Cizre’de görülecektir.

AKP-MHP iktidar bloğunun şiddet ve istismar faillerinin elini kolaylaştıran yasal düzenlemeleri ve özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismardan yargılanan devlet memurlarını koruyan ve cezasız bırakan yargı kararları, toplumun adalete güvenini zedelemekte, mağduriyetleri derinleştirmektedir.

Öyle ki Türkiye, küresel çapta hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi için araştırmalar yapan Dünya Adalet Projesi’nin (World Justice Project)  “Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne” göre, 2020’de 128 ülke arasında 107’inci sırada yer alırken,  2021’de 139 ülke arasında 117’inci sırada yer aldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin 2021’de yayınladığı “Government at a Glance” raporuna göre ise Türkiye adalete güvenin son on yılda en hızlı azaldığı ülke oldu.  Türkiye vatandaşlarının adalete güveni 2010’dan 2020’ye kadar geçen 10 yıllık sürede 22 puan gerileyerek yüzde 38’e düştü. Halkın eğitim hizmetlerinden memnuniyetinin de değerlendirildiği raporda, Türkiye 36 ülke arasında,  yüzde 27 memnuniyet oranıyla son sırada yer aldı.

Aynı araştırmada, Türkiye temel insan haklarının adil ve etkili biçimde uygulanması açısından 139 ülke arasında 133’üncü, hükümetin hesap verebilirliği açısından 107’inci, iktidarın sınırlanması açısından ise 134’üncü sırada yer aldı.

Oysaki Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde “Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.” denilmektedir. Yine Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan Lanzarote Sözleşmesi’nde çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumak amacıyla gerekli yasal tedbirler ve önlemler tanımlanmış ve taraf devletlere yükümlülükler getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 41. maddesinde ise “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” hükmüyle bir çerçeve çizilmiş, Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde çocukların cinsel istismarını “insanlığa karşı işlenen suçlar” kapsamında değerlendirmiştir.

Ancak, Türkiye uluslararası sözleşmelere taraf devletler arasında bulunmasına rağmen söz konusu sözleşmelerde tanımlanmış tedbir, önlem ve sorumluluklar ile Türk Ceza Kanunu’nun kadını ve çocuğu koruyan yasa hükümlerini yerine getirmemektedir.

Adalet mekanizmasına olan güvenin ve eğitim sisteminden memnuniyetsizliğin hızla azaldığı Türkiye’de söz konusu yargı kararları ile mağduriyetler derinleşmektedir. Eğitim Sen, çocuklarımızın barış, hoşgörü, eşitlik, özgürlük ve dayanışma ruhuyla yaratılan bir ortamda büyümeleri gerektiğine olan inancı ve her çocuğun bedensel ve zihinsel bakımdan uygun yasal güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğunun bilinciyle, Cizre’de görülen istismar davasında mağdur çocukların tarafındadır. Sendikamız, kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddet ve istismara karşı mücadelesini yükselterek sürdürecektir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık