MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne Dava Açtık

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne Dava Açtık

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne Dava Açtık

80

8 Şubat 2023 gün ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile proje okulu tespiti kriterlerine yer verilmemesi biçimindeki eksik düzenlemenin, öğretmen ve yönetici atamalarında ve görev sürelerinin uzatılmasında okul ve kurumlarının niteliğinin gözetilmemesi, öğretmenlik ve yöneticilik görevinden alınmada Bakan’a sınırsız yetki verilmesi, proje okulu olarak belirlenen okullarda, proje okulu olarak belirlenme öncesi görev yapan öğretmen ve yöneticilerin atanma, görevlendirme, aynı okulda göreve devam edip etmeme hususunda geçiş hükmüne yer verilmemesi biçimindeki eksik düzenlemenin, öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptaline karar verilmesi istemi ile Sendikamızca Danıştay’a dava açılmıştır.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık