Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki Hukuka Aykırılıkları Yargıya Taşıdık

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki Hukuka Aykırılıkları Yargıya Taşıdık

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki Hukuka Aykırılıkları Yargıya Taşıdık

61

8 Mart 2022 tarihinde yayımlanan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe giren neredeyse uygulama imkânı bulamayan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik,   24 Mart 2023 günlü ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen “Geçiş hükmü” başlıklı geçici 1. maddesi ile yürürlüğü 2023-2024 eğitim-öğretim yılına ertelenmiştir. Böylece engelli bireylere yönelik sınav uygulamalarında, engelli bireyler yönünden pozitif ayrımcılık hükümlerinin uygulanması bir sonraki döneme ertelenmiştir. Değişiklikle engelli bireylerin sınavlara eşit koşullarda tam ve etkin katılımları sağlanamayacak, bu bireyler gerekli kolaylıklardan yararlandırılmayacaktır.

Sendikamız, ÖSYM’nin sınav takvimini gözeterek, Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen “Geçiş hükmü” başlıklı geçici 1. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Danıştay’a dava açmıştır.

Eğitim Sen, engelli bireylerin doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması amacıyla hak ettikleri kolaylıklardan yararlanmaları için hukuksal mücadelesini sürdürecektir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık