MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin İptali İçin Danıştay’da Dava Açtık

MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin İptali İçin Danıştay’da Dava Açtık

MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin İptali İçin Danıştay’da Dava Açtık

Tarih: Kategori: Açılan DavalarHukukManşet

11 Mart 2022 günlü ve 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Anayasa ve yasalara aykırı maddeler içermesi ve bu hükümlerin uygulanmaları durumunda giderilmesi olanaksız hukuki zararlar ortaya çıkacağından yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Danıştay nezdinde iptal davası açtık.

  • Hizmet içi eğitimin hedeflerine yer verilmeksizin ‘’amaca” yer verilmesi, amaca ulaşmak için idareye geniş takdir alanı tanımaya yönelik olduğu, eksikliğin hukuki belirlilik ve öngörülebilir olma ilkesine aykırı olduğu,
  • “Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları ile sanat ve mesleğinde temayüz etmiş kişilerden eğitim programının içeriğine uygun uzmanlığa sahip olanlar” ile “gerekli hallerde ve uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak üzere özel kuruluşlarla” hizmet içi eğitim kapsamında iş birliği yapılması bendi muğlak olmakla birlikte idareye takdir yetkisi kullanırken keyfi uygulama ve siyasi müdahalelere zemin açıyor olması, bu kişilere 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanamayacak oluşu,
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 3 maddesinin 3. fıkrası ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olarak ‘pedagojik formasyonu olmadan ataması yapılanlar’ ile ilgili düzenleme,
  • Kamusal bir faaliyet olan hizmet içi eğitimin maliyetinin diğer kamu kurumları ve özel sektör çalışanları tarafından karşılanabiliyor olmasının hizmetin niteliği ile bağdaşmıyor oluşu,
  • Genel haliyle yönetmeliğin demokratik ilkelerden, öngörülebilirlik ve eşitlik prensibinden, bir hukuki düzenlemenin üst hukuk kurallarına aykırı olamayacağından hizmet içi eğitimin kamusal niteliğinden uzak oluşu nedeniyle düzenlemenin iptali gerekmektedir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık