Yargı “Angaryaya Uğrayan Öğretmenin Zararı Karşılanmalıdır” Dedi

Yargı “Angaryaya Uğrayan Öğretmenin Zararı Karşılanmalıdır” Dedi

Yargı “Angaryaya Uğrayan Öğretmenin Zararı Karşılanmalıdır” Dedi

Tarih: Kategori: HukukKararlarManşet

Bazı üyelerimiz, Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman Türkkent İlkokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaparken, 01.10.2017-01.01.2020 tarihleri arasında serbest etkinlikler dersini okutmak üzere okul müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.  Üyelerimiz bu dersi belirtilen tarihlerde okutmuş, görevinin gereğini yerine getirmiş ve bu derse ilişkin ek ders ücreti kendilerine ödenmiştir.  Ancak aradan bir yılı aşkın süre geçtikten sonra Talim Terbiye Kurulu kararı uyarınca adı geçen dersi okutma hakları olmadığı gerekçesiyle kamu zararı konulu yazılar üyelerimize tebliğ edilmiş ve sehven ödenen ek ders ücretleri için kamu zararı dosyası açıldığı belirtilerek, üyelerimizin bu parayı iade etmesi istenmiştir. Üyelerimiz icra takibine maruz kalmamak için bu parayı ödemiştir. Böylece üyelerimiz okul müdürlüğünün talimatıyla girdikleri serbest etkinlikler dersinin gereklerini yerine getirdiği halde, bu dersin ek ders ücretini iade etmek zorunda kalmıştır.

Üyelerimiz hukuk büromuzun yönlendirmesiyle tümüyle kendileri dışında gerçekleşen bu işlem nedeniyle uğradıkları maddi zararın karşılanması istemiyle Etimesgut Kaymakamlığı’na başvuru yapmış, bu başvurunun reddi üzerine hukuk büromuzca davalar açılmıştır. Bu davalardan birinde Ankara 18. İdare Mahkemesi 23.02.2022 gün ve E: 2021/1663, K: 2022/347 sayılı kararıyla işlemin iptaline ve tazminat isteminin kabulüne karar vermiştir. Anılan kararda davacının okul müdürlüğünün talimatıyla girdiği serbest etkinlikler dersini okutmak üzere görevlendirildiği ve davacının bu görevi yerine getirdiği,  Anayasa’nın angarya yasağını düzenleyen 18. maddesi uyarınca davacının emeğinin karşılığının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Diğer üyelerimizin davaları henüz sonuçlanmamıştır. Bu karar sendikamızın angaryaya karşı mücadelesi açısından önemli bir kazanımdır.

Kararı görmek için tıklayınız.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık