“Zorunlu Seçmeli” Din Dersi Dayatmasına Karşı, Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelemiz Devam Edecek!

“Zorunlu Seçmeli” Din Dersi Dayatmasına Karşı, Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelemiz Devam Edecek!

“Zorunlu Seçmeli” Din Dersi Dayatmasına Karşı, Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelemiz Devam Edecek!

648

Siyasi iktidarın seçimlerin hemen ardından valilikler eliyle yayınladığı keyfi yasaklarla ve eğitimde gerçekleştirdiği düzenlemelerle toplum mühendisliğine hız verdiğine tanık oluyoruz. Son olarak ilkokul,  ortaokul ve ortaöğretim  öğrencilerine seçmeli  din derslerini seçmelerinin zorunlu tutulması bu durumun açık örneğini oluşturdu.

Ağustos 2023’te yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimin 9. ve 10. sınıf seviyelerinde “insan toplum ve bilim”, “din, ahlak ve değer” ile “kültür, sanat ve spor” seçmeli ders gruplarından her bir gruptan en az birer ders, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise “insan, toplum ve bilim”, “din, ahlak ve değer” ile “kültür, sanat ve spor” seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmeleri zorunludur denilerek ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimin 9. ve 10. sınıf seviyelerindeki öğrencilerin din derslerini seçmeli ders olarak alması zorunlu hale getirilmiştir.

Belirtmek isteriz ki bu düzenlemeye imza atanlar ve bu uygulamayı yaşama geçirenler anayasal bir suç işlemektedir. Çocuk haklarını yok sayan, pedagojiyi görmezden gelen ve seçmeli dersi zorunlu tutacak kadar mantık sınırlarını zorlayanların tek tip toplum inşa etme arzularının karşısında yılmadan, sinmeden mücadele edecek ve bilimsel, laik eğitim mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÇEDES’e, karma eğitimi kaldırmaya yönelik adımlara, seçmeli din derslerinin zorunlu tutulmasına ve nihayet toplum mühendisliğine soyunarak eğitimi dinselleştirmeye yönelik uygulamalara hız veren siyasi iktidara karşı, toplumun tüm kesimlerini eşit yurttaşlık ve bilimsel eğitim mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık