1 Mayıs Tertip Komitesi: “Emek bizim, gelecek bizim”

1 Mayıs Tertip Komitesi: “Emek bizim, gelecek bizim”

Bursa’da 1 Mayıs Tertip Komitesi, “Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim” diyerek kentin merkezinde sokağa çıktı, 1 Mayıs’a çağrıda bulundu.

DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası (BTO) ve Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Bursa Kent Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla Bursa halkını 1 Mayıs’a katılmaya çağırdı.

Komite adına açıklamada bulunan Tarım Orkam Sen Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir, işçilerin, kamu emekçilerinin, kadınların, gençlerin, emeklilerin ve çocukların geleceği için tarihsel bir dönemde çağrısını yaptıkları 1 Mayıs’ın ülkede engellemelerle, yasaklarla karşılaştığının altını çizerek sözlerine başladı.

“1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin, emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ilettiği bir gündür” diyen Gizir, “Bugün işçi sınıfının emekçilerin sesine, sözüne, gücüne hem dünyada hem de ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var, bugün dünyanın dört bir yanında hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden emekçilerin, gençlerin, kadınların sesleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Gizir, “Tüm dünyada işçi sınıfı sayısal olarak hızla büyürken, ücretli emek yaygınlaşırken, biz üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Sermayeyi emek sömürüsü de doyurmuyor. Doğa sermayenin sınırsız yağmasına açılıyor, yetmiyor. Savaşlarla milyonlar yerinden yurdundan ediliyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm insanlık, sermaye düzeninin bu ağır talanına ses çıkarmasın diye baskıcı rejimler destekleniyor.” diyerek bugün kapitalizmin yarattığı bu cehennemin bekçisi olarak daha baskıcı ve otoriter rejim vadettiğini söyledi.

İşsizlik 4 yılda 3,5 milyon arttı

Başkanlık rejiminin sonrasında, pandemide, ekonomik krizde ve depremde insanca çalışmak bir yana, hayatta kalmanın bile çok uzak bir iktidarın olduğunu söyleyen Gizir, sadece başkanlık rejimi boyunca 5,5 milyon işsize 3,5 milyon işsizin daha katıldığına dikkat çekti. “Ücretlilerin sayısı hızla artarken, emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 38’den yüzde 25’e düştü. Sermayenin payı yüzde 44’ten yüzde 57’ye yükseldi. İşçiden alıp patronlara verdiler. Fakirden çalıp zenginin kasasını doldurdular. Dar gelirliden alıp rantiyeye kaynak aktardılar. Rant için Kentleri ve doğayı betona boğdular. Asırlık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satar hale getirdiler. Doğal afetleri felakete çevirdiler.” şeklinde sözlerine devam eden Gizir, memleketi bir şirketin yönettiğini belirterek emeğin örgütlenmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Güvencesiz çalışmanın hemen her alanda etkin hale getirildiğini, KHK‘lerle çalışma hakkının gasbedildiğini belirten Gizir, hak, hukukun tanınmadığını ve üreten milyonların yoksulluğunu, ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artırıldığını söyleyerek 1 Mayıs’a “Emek bizim, gelecek bizim! Yaşasın 1 Mayıs!” diyerek Bursa halkını alanlarda mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Haber Merkezi

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık