Bursalılara ‘1 Mayıs’ daveti: Emek bizim, gelecek bizim. Yeni bir başlangıç için 1 Mayıs!

Bursalılara ‘1 Mayıs’ daveti: Emek bizim, gelecek bizim. Yeni bir başlangıç için 1 Mayıs!

Bursa’da KESK, DİSK, TMMOB TÜMTİS ve Tabipler Birliği üyeleri Bursalıları 1 Mayıs’ı kutlamaya davet etti. Açıklamada, “Emek bizim, gelecek bizim. Yeni bir başlangıç için 1 Mayıs” denildi.

Bursa’da DİSK, KESK, TMMOB, TÜMTİS ve Türk Tabipleri Birliği üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Bursalıları 1 Mayıs’a davet etti. Yapılan açıklamada ise, “Yeni bir başlangıç için 1 Mayıs. Emek bizim, gelecek bizim” denildi.

 

 

Çocuklarımızın geleceği için tarihsel bir dönem

Gençlerin, kadınların, emeklilerin, çocuklarımızın geleceği için tarihsel bir dönemde 2023 1 Mayıs’ının hazırlıklarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız” diyerek sözlerine başlayan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan şu ifadelere yer verdi:

“İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ın ülkemizde güçlü bir tarihi vardır. Tüm engellemelere, yasaklamalara, baskılara rağmen başta Taksim olmak üzere ülkemizin meydanları dünyanın en kitlesel 1 Mayıs’larına tanık olmuştur. 1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin-emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. 1 Mayıs alanları yüz binlerin birbirlerine ve tüm dünya işçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır.

Bugün işçi sınıfının, emekçilerin sesine, sözüne, gücüne hem dünyada hem de ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bugün dünyanın dört bir yanında hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların sesleri 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Fakirden çalıp zenginin kasasını doldurdular

TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü

“Tüm dünyada işçi sınıfı sayısal olarak hızla büyürken, ücretli emek yaygınlaşırken; biz üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Sermayeyi emek sömürüsü de doyurmuyor. Doğa sermayenin sınırsız yağmasına açılıyor; yetmiyor, savaşlarla milyonlar yerinden yurdundan ediliyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm insanlık sermaye düzeninin bu ağır tahribatına ses çıkarmasın diye baskıcı rejimler destekleniyor.

Kapitalizm ve onun en vahşi biçimi olan neoliberalizm bugün dünya halklarına daha fazla sömürü, daha fazla eşitsizlik, daha fazla yağma, daha fazla yıkım ve yarattıkları bu cehennemin bekçisi olarak daha fazla otoriter rejim vaat ediyor.Evet, bu korkunç hikayenin en kötü, en ağır süreçlerinden biri ülkemizde yaşanıyor. Bugün burada memleketin içinde bulunduğu hali uzun uzun anlatmaya, sorunların hepsini sıralamaya elbette ihtiyaç yok.

Sadece başkanlık rejiminin sonrasında, pandemide, ekonomik krizde ve depremde karşı karşıya kaldığımız hakikat belli: İnsanca çalışmamız ve insanca yaşamamız bir yana, hayatta kalmamızı bile sağlamaktan çok uzak bir düzenle karşı karşıyayız.Sadece başkanlık rejimi boyunca 4 yılda 5,5 milyon işsize 3,5 milyon yeni işsiz daha eklendi. Ücretlilerin sayısı hızla artarken, emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 38’den yüzde 25’e düştü; sermayenin payı yüzde 44’ten yüzde 57’ye yükseldi.”

İşçiden alıp patronlara verdiler, fakirden çalıp zenginin kasasını doldurdular, dar gelirliden alıp rantiyeye kaynak aktardılar, rant için kentleri ve doğayı betona boğdular, asırlık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satar hale getirdiler, doğal afetleri felakete çevirdiler. Sözün özü; evet, memleketi bir şirket gibi yönettiler!”

Memlekette, hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engellediler, üstelik bu yaptıklarıyla övündüler.

Memlekette, hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engellediklerini ifade eden Başkan Özdemir Aslan, iktidarın bunlarla da övündüğünü söyledi.Güvencesiz çalışmayı hemen her alanda hakim hale getirildiğini belirten Başkan Aslan memleketi şirket gibi yönetenlerin, bu memleketin tüm değerlerini üreten milyonları yoksullaştırdığını, güvencesizleştirdiğini ve, geleceksizleştirildiğini ifade etti.

Başkan Özdemir Aslan sözlerine şöyle devam etti:

“Ama yine de başaramadılar. İşçiler işine, aşına, ekmeğine sahip çıktı; gençler geleceklerine… Haklarını savunan kamu emekçileri, iyi hekimlikten vazgeçmeyen hekimler, bilimi ve tekniği halkın çıkarları için kullanan mühendisler susmadı, susmayacak. Kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini, şiddete karşı mücadelemizi hiçbir şiddetle bastıramadılar. Doğasına ve kentine sahip çıkanların önünü alamadılar. Adalet, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık mücadeleleri dimdik ayakta. Ve nihayet hep dediğimiz gibi gün geldi, devran döndü…”

Bugün artık bir karar anındayız

Başkan Özdemir Aslan’ın sözlerinin satır başları şu şekilde:

Bugün artık bir karar anındayız. İşçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, doğaya, kadınlara, gençlere, çocuklara, bugünümüze ve geleceğimize büyük zararlar veren; bu ülkeye, bu halka zararlı başkanlık rejimine son vermek için yan yana, omuz omuzayız.

Ve nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi; umutlarımızı, taleplerimizi, haklarımızı 1 Mayıs meydanlarında buluşturacağız.

Büyük bir çoğunluğu ücret gelirleriyle yaşamını sürdüren nüfusuyla ülkemizin demokratik yeniden kuruluşunun ancak ve ancak işçi sınıfıyla, emekçilerle mümkün olduğunu 1 Mayıs meydanlarında haykıracağız.

1 Mayıs gelecektir: Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak geleceğimize sahip çıkacağız

Yeni bir toplumsal düzen için yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade eden Başkan Özdemir Aslan, bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizle meydanlarda birlik olacağız mesajını verdi.

Basın açıklamasının devamında şu sözlere yer verildi.

Evet, 1 Mayıs “Birlik”tir.

Evet, 1 Mayıs “Dayanışma”dır.

Evet, 1 Mayıs “Mücadele”dir.

1 Mayıs gelecektir,

2023 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıçtır.

Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak geleceğimize sahip çıkacağız.

Hürriyet en şanlı elbisesiyle meydanları dolduracak ve bizler haykıracağız:  

Haber Merkezi

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık