Doçentlik Unvanında Mali Haklar İstinaf Kararı

Doçentlik Unvanında Mali Haklar İstinaf Kararı

Doçentlik Unvanında Mali Haklar İstinaf Kararı

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doçent unvanıyla görev yapmakta olan davacı üyemizin, doçent unvanını aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere doçentlere özgü özlük hakları kapsamında maaş, ek gösterge ve tazminatlarla ilgili mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvuru DEÜ Rektörlüğü Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından kadro unvanı üzerinden maaş, ödenek, zam ve tazminatlarının tahakkuk ettirildiği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Davacının taleplerinin reddi üzerine; doçentler için öngörülen mali haklar arasında; 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesi uyarınca döner sermaye katkı payı, 2914 sayılı Kanun’un 11. maddesinde ek ders ücreti, 12. maddesinde üniversite ödeneği, 14. maddesinde geliştirme ödeneği, yine aynı Yasanın Ek 1. maddesinde eğitim öğretim ödeneği, Ek 2. maddesinde de makam tazminatı ve 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “görev tazminatı” gibi ödentiler yer aldığı, işlemin bu nedenlerle haksız ve yersiz, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu için iptali istemiyle İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada, davacı üyenin başvuru yaptığı tarih itibariyle doçent kadrosuna atanmamış olduğu, dolayısıyla doçentlik kadrosuna atanmış olunması durumunda yararlanılabilecek maaş, ek gösterge ve tazminatlardan yararlanmasına olanak bulunmadığı nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

İzmir 5. İdare Mahkemesi kararına karşı davacının doçent unvanını aldığı ve davalı idareye başvurduğu tarih itibariyle 1. dereceli kadroda 1. derecenin 4. kademesinde görev yaptığı, başvurusunda kadro şartına tabi olmayan mali hakların talep edildiği gerekçeleri ile yapmış olduğumuz istinaf incelemesinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından 26.01.2023 tarih, 2022/810 Esas, 2023/133 Karar sayılı kesin kararında; davacının doçent unvanı için öngörülen ek gösterge, ek ders, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve döner sermaye katkı paylarının maaş hesaplamasına dâhil edilmesi gerektiğine, dava konusu işlemin üniversite ödeneğinin kadro şartına bağlanmış olması, 2914 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesinde düzenlenen makam tazminatı ödenebilmesi için kadrolara atanmış olması ve Bakanlar Kurulu kararı gereği öngörülmüş kadrolara atanmış olma şartı nedeniyle görev tazminatına ilişkin talebimizin reddine karar verilmiştir. 

Mahkeme kararı ile doçentlerin unvan alma ve kadroya atanmış olma hallerine ilişkin yasal tespitleri görev dereceleri gözetilerek yapılması gerekliliğini ortaya koyması bakımından önemlidir.

Kararı görmek için tıklayınız.

 
 

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık