Danıştay’dan Öğle Tatilinde Nöbet Eylemine Örgütlenme Özgürlüğü Kararı

Danıştay’dan Öğle Tatilinde Nöbet Eylemine Örgütlenme Özgürlüğü Kararı

Danıştay’dan Öğle Tatilinde Nöbet Eylemine Örgütlenme Özgürlüğü Kararı

3103

Davacının, üyesi olduğu sendikanın yetkili kurulunca alınan karara uyarak, sendikal eyleme destek vermek amacıyla öğle tatillerinde nöbet tutmama eylemine katılmasının, örgütlenme özgürlüğü kapsamında bulunduğu, dolayısıyla yasalara aykırı bir tutum olarak değerlendirilemeyeceği açık olduğundan ve temel insani ihtiyaçlar için nöbet görevine ara verilmesi, nöbet görevinin fiilen yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceğinden, yalnızca öğle nöbeti tutulmamasına rağmen fiilen yerine getirilen diğer nöbetler nedeniyle de ücret ödenmeyecek şekilde hiç nöbet ücreti tahakkuk ettirilmemesini öngören işlemlerde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık