Mahkeme, Üyemiz ve İş Yeri Temsilcimiz Can Candan’ın Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Görevden Alınma İşleminin Yürütmesini Durdurdu

Mahkeme, Üyemiz ve İş Yeri Temsilcimiz Can Candan’ın Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Görevden Alınma İşleminin Yürütmesini Durdurdu

Mahkeme, Üyemiz ve İş Yeri Temsilcimiz Can Candan’ın Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Görevden Alınma İşleminin Yürütmesini Durdurdu

Tarih: Kategori: HukukKararlarManşet

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde 2007 yılından itibaren kesintisiz bir şekilde öğretim elemanı olarak kamu görevini ifa eden ve başarılı bir akademisyen olan üyemiz Can Candan’ın görevine 15.07.2021 tarihli işlemle vekâleten rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından haksız ve hukuka aykırı gerekçelerle son verilmişti. Üyemizin görevine son verilmesi Boğaziçi Üniversitesi’ne teamüllerine aykırı olarak ve üniversitenin bilimsel ve kurumsal özerkliğine zarar verecek şekilde dışarıdan rektör ataması yapılması işleminin devamı niteliğinde idi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yıllardır görev yapan üyemizin başarısı, bölümün ve kamunun ihtiyaçları ile ilgili hukuka ve bilime uygun hiçbir bir değerlendirme yapılmaksızın tesis edilen göreve son verme işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile açılan davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdare Dava Dairesi hukuken kabul edilebilir somut tespit bulunmadan davacının görevine son verilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde davacının çalışma hayatının kesintiye uğrayacağı, telafisi imkânsız zararlarının doğabileceği açık olduğu gerekçesiyle göreve son verme işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık