Deprem Bölgesinde Eğitimin Sağlıklı ve Güvenli Koşullar Altında Yapılabilmesi İçin Gerekli Önlemler Alınmalıdır

Deprem Bölgesinde Eğitimin Sağlıklı ve Güvenli Koşullar Altında Yapılabilmesi İçin Gerekli Önlemler Alınmalıdır

Deprem Bölgesinde Eğitimin Sağlıklı ve Güvenli Koşullar Altında Yapılabilmesi İçin Gerekli Önlemler Alınmalıdır

272

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay ve Adıyaman’da tüm merkez ve ilçelerde eğitim öğretimin 24 Nisan’da başlaması kararı aldıklarını duyurmuştur. 27 Mart tarihinde bazı ilçelerde okullar açılırken, Hatay’da 8, Malatya’da 5, Adıyaman’da 4, Kahramanmaraş’ta ise 9 ilçede açılmayan okullarda eğitim öğretim 24 Nisan Pazartesi günü başlayacaktır.

Deprem bölgesinde barınma koşulları başta olmak üzere ulaşım, okul binalarının hazırlanması gibi hangi temel hazırlıkların yapıldığı hakkında somut bilgilere ulaşılamamaktadır. MEB, deprem bölgesinde eğitim-öğretimin sağlıklı ve güvenli koşullarda başlayabilmesi için bugüne kadar neler yaptığını, hangi somut adımları attığını eğitim emekçileri, öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Deprem sonrasında bölgeden 3 milyon 657 bin öğrencinin 250 bin 686’sı diğer illere nakillerini aldırmıştır. Bakan Özer’in verdiği bilgilere göre, nakillerini diğer illere aldırıp tekrar geri dönüş yapan öğrenci sayısı 32 bin 659’a ulaşmıştır. En fazla geri dönüşün olduğu ilk 4 il, 8 bin 269 öğrenci ile Kahramanmaraş, 6 bin 472 öğrenci ile Gaziantep, 6 bin 181 öğrenci ile Hatay ve 3 bin 519 öğrenci ile Malatya olmuştur. Deprem bölgesindeki yaşam koşullarının zorluğu ve okulların mevcut durumu dikkate alındığında çok sayıda merkezde eğitime erişim ve devamlılık konusunda sorunlar yaşanması kaçınılmaz görünmektedir.

Okulların açıldığı ve açılmasının planlandığı yerlerde tüm kamu emekçilerinin ve eğitim emekçilerinin barınma, uzak ilçelerdeki yaşayan öğretmenlerin okula ulaşım sorunu devam etmektedir. Deprem bölgesinde barınma sorunu eğitim emekçileri kadar öğrenci ve veliler açısından da devam etmektedir. Sağlıklı ve güvenli koşullarda barınma hakkı sağlanmadan okullar açılsa bile eğitimin sürekliliğini sağlamak mümkün değildir.

Depremin ağır yıkıma neden olduğu kentlerde, deprem felaketinin etkilerinin uzunca bir zaman dilimine yayılabileceği öngörülerek kent merkezinde ve kırsal alanda yaşayan yurttaşların temiz su, güvenli gıda, barınma, ısınma, giyim, elektrik ve iletişim gibi temel gereksinmelerinin karşılanması gerekmektedir. Mevcut barınma şartlarının sınırlı olması nedeniyle öğrencilerin ders çalışma ortamına sahip olmaması, sadece okul içinde değil, okul dışında da eğitimi olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir.

Deprem bölgesinde özellikle öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin barınma başta olmak üzere, en temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması, mevcut eksikliklerin derhal giderilmesi gerekmektedir. Eğitim öğretimin sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapılması için prefabrik, konteyner derslik vb. gibi temel altyapı çalışmalarına hız verilmeli, eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için eğitim sendikaları başta olmak üzere, meslek örgütleri ile birlikte hareket edilmelidir.

Eğitim Sen, başta deprem bölgesi olmak üzere, ülkenin dört bir yanında eğitim-öğretimin sağlıklı ve güvenli koşullarda yapılabilmesi sürecini yakından takip etmeyi sürdürecek, yaşanan gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık