Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

Tarih: Kategori: Açılan DavalarHukukManşet

 03.03.2022 tarih 31767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Sendikamız tarafından, “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 1. ve 2. maddelerinin yürütmelerinin durdurulması, daha sonra iptallerine karar verilmesi istemli dava açılmıştır.

Dava konusu yaptığımız değişiklikler, öncelikle Anayasanın 130. maddesine ve anayasadaki hukuk devleti ilkesine aykırılıklar taşımaktadır. Diğer yandan dava konusu maddeler 2547 sayılı yasadaki akademik birim ve kurulların görevlerini bertaraf edici olması nedeniyle buna ilişkin yasal düzenlemelere aykırı ve bu yönüyle yükseköğretimin amacını gerçekleştirmeye de elverişsizdir.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık