Danıştay’dan ‘Proje Okulları’na Öğretmen Atamada Duyuruya Yer Vermeyen Yönetmeliğe İptal Kararı

Danıştay’dan ‘Proje Okulları’na Öğretmen Atamada Duyuruya Yer Vermeyen Yönetmeliğe İptal Kararı

Danıştay’dan ‘Proje Okulları’na Öğretmen Atamada Duyuruya Yer Vermeyen Yönetmeliğe İptal Kararı

Tarih: Kategori: HukukKararlarManşet

Danıştay İkinci Dairesi’nin kararı ile ‘proje okulları’na öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ve yönetici olarak görevlendirilecekler için duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme iptal edilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi’nde açtığımız dava sonucunda, 29.03.2017 günlü Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe konan Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Eğitim ve Öğretim Yapacak Okulların Belirlenmesi, Yönetimi, Öğretmen Ataması, Yönetici Görevlendirilmesi, Öğrenci Kayıt/Nakil ve Geçişlerine İlişkin Usul ve Esaslar’da öğretmen atamalarında duyuruya ve yönetici olarak görevlendirilecekler için duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali başvurumuz haklı bulunmuştur.

652 sayılı KHK’nın ‘Atama’ başlıklı 37. maddesi dayanak yapılmış olan dava konusu Usul ve Esaslar’da, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine uyulmadığı anlaşılmıştır. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği açıp olup, bu gerekliliğe uygun olmayan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı iptal kararında bildirilmiştir.

Bakanlık Yönetmeliğinde “proje okul” olarak belirlenen bu eğitim kurumlarına, duyuru yapılmaksızın ve başvuru alınmaksızın öğretmen alımı, öğretmenler arasından mülakatla öğretmen ve yönetici atanacağı; sadece mülakatla yönetici ve öğretmen ataması yapılmasının Danıştay’ın yerleşik kararlarına uygun olmadığı; kıdem, iş başarımı, deneyim, sınav başarısı gibi hiçbir koşul aranmadan yapılacak atamaların, Anayasa’nın 70. maddesinde yer alan kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrımın gözetilemeyeceğine ilişkin kural ile 657 sayılı Yasa’da düzenlenen kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu; atama usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenmesi ve atama yeterliliklerinin tanımlanması hususlarında 1739 sayılı kanuna aykırı olduğu üzerine yürüttüğümüz dava sonucu öğretmen atamalarında duyuruya; yönetici atamalarında duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmemesinde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Kararı görmek için tıklayınız.

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık