Savaşlara Karşı Halkların Kardeşliği ve Emekçilerin Birliği İçin Newroz Ruhuyla Barışı Birlikte Kuralım!

Savaşlara Karşı Halkların Kardeşliği ve Emekçilerin Birliği İçin Newroz Ruhuyla Barışı Birlikte Kuralım!

Savaşlara Karşı Halkların Kardeşliği ve Emekçilerin Birliği İçin Newroz Ruhuyla Barışı Birlikte Kuralım!

Tarih: Kategori: Basın AçıklamalarıManşet

Başta kadim Ortadoğu coğrafyası olmak üzere yeryüzünün üçte birine yayılan savaş ve çatışmaların bedelini kadınlar, çocuklar, ezilenler, mülksüzleştirilenler, yoksul halklar ve emekçiler ödüyor. Emperyalist hegemonya savaşlarının son halkası olan Ukrayna’da yaşananlar çıkar ve paylaşım savaşlarının kirli yüzünü apaçık gözler önüne sermektedir. Savaşın nedeni olarak öne sürülen gerekçeler daha fazla silah satma, kaynakları talan etme, jeostratejik üstünlük sağlama, dünyayı kapitalist çıkarlar temelinde yeniden dizayn etme amaçlarını gizlemeye yöneliktir.

Ülkemizde ise AKP-MHP ittifakı/iktidarı ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan çoklu kriz koşullarında tekçi-şoven-ırkçı politikalara her geçen gün daha fazla sarılıyor.

Kürt sorunu başta olmak üzere farklı kültür, kimlik ve etnik yapıların yıllardan beri yaşadığı, anayasal eşit yurttaşlık, barış ve diyalog temelinde çözümü mümkün olan her konu şovenizmi körüklemenin, halkları karşı karşıya getirmenin, muhalefeti parçalamanın bir aracı olarak kullanılmak isteniyor.

Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması sonucunda ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içine sürüklenmiştir.

Dünyada ve Ülkemizde Barışa En Çok İhtiyaç Duyulan Bir Dönemde Newroz’u Kutluyoruz!

Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımları korumaya çalışmıştır.

Özünü direnişten alan Newroz bu bayramlardan en köklü geleneğe sahip olanlardandır.

Zorluklardan, baskılardan kurtuluşa, karamsarlıktan umuda, ölümün kutsanmasından yaşamanın ve yaşatmanın esas alınmasına geçişin adıdır Newroz… Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır… Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür diğer bayramlar gibi…

21.yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar.

Özünü direnişten, mücadeleden alan Newroz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olması ile bir kez daha rolünü oynamaktadır.

Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.

Bu Karanlık Dağıtılacaktır!

Ülkemiz ve bölgemiz bir kez daha insanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerle karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor.

2021 yılında ve geride bıraktığımız 2022’in ilk aylarında emekçiler, kadınlar, gençler irili ufaklı kesintisiz direnişlere imza attılar. İşçi kıyımlarına, sendikasızlaştırma girişimlerine, sefalet ücreti dayatmalarına karşı onlarca işyerinde direnişler sonucu işverenler geri adım atmak zorunda kaldı. Kamu emekçileri tüm illerden katılımlarla birçok bölgede “GEÇİNEMİYORUZ” şiarıyla mitingler düzenleyerek ekonomik krizin bedelini ödemeyeceklerini haykırdılar. Kadınlar; evde, işte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet şiddetine, ucuz işgücüne, güvencesizleştirmeye karşı “İSYANDAN DİRENİŞE, DİRENİŞTEN ÖZGÜRLÜĞE” şiarıyla eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiler.

Sıra faşizan baskıların tümden durdurulması ve ablukanın dağıtılmasında…

AKP+MHP ittifakının saldırı dalgasına karşı emekçiler ve halklarımız Newroz alanlarına akarak yaratılmaya çalışılan korku iklimini paramparça edecektir.

Ezilenler; Newroz ruhuyla başta Ortadoğu’da olmak üzere geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleyecektir. Günümüz Dehaklarının ve sistemin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Türkiye ve Ortadoğu’da eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.

2022 Newroz’unun barış ve kardeşliğe vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin, halkların Newroz’unu kutluyoruz!

NEWROZ DİRENİŞTİR!

NEWROZ BERXWEDANE

ნიშნავს წინააღმდეგობის

NEVRÛZ  RÛZΠ TAB  BORDEN EST

նշանակում է դիմադրության­­­­­ ­

NEWROZ KUTLU OLSUN!

NEWROZ PÎROZ BE!

Benzer İçerikler

Bizi Takip Edin

En Üste Çık